Platformą do dyskusji nad stanem i przyszłością mediów lokalnych w województwie śląskim był projekt Europejskie Forum Mediów (EFM) skierowany do przedstawicieli mediów lokalnych z regionu. W ramach EFM miały miejsce comiesięczne spotkania w katowickim Rondzie Sztuki z udziałem dziennikarzy mediów ogólnopolskich: Rafała Ziemkiewicza, Piotra Zaremby, Łukasza Warzechy, a także warsztaty z prawa prasowego i autorskiego prowadzone przez prof. Piotra Steca (Uniwersytet Opolski). Europejskie Forum Mediów stworzyło doskonałą przestrzeń, w ramach której dziennikarze z mediów lokalnych mieli okazję wymiany swoich doświadczeń, podzielenia się swoim dorobkiem oraz dokonaniami, pogłębienia swojej wiedzy, a także zapoznania się z różnymi spojrzeniami na współczesne media, na ich rozwój i perspektywę.

20 lat po wprowadzeniu reformy samorządowej europoseł Migalski wspólnie z zaproszonymi ekspertami zastanawiał się nad kondycją województwa śląskiego podczas konferencji: Śląsk – dynamiczna machina czy kuźnia z wygaszonym piecem? Debata dotyczyła następujących kwestii: czy po 20 latach od reformy samorządowej pozycja Śląska stała się silniejsza, czy też słabsza na tle innych regionów Polski, jak wykorzystać potencjał tkwiący w 4 milionowym województwie, jaki kierunek rozwoju czeka nasz region? W konferencji wzięli udział m.in.: Wojciech Czech – wojewoda katowicki w latach 1990-1994, Grzegorz Tobiszowski – polityk, samorządowiec, Piotr Uszok – prezydent Katowic, dr hab. Adam Bartoszek – socjolog Uniwersytetu Śląskiego, Marek Czyż – śląski dziennikarz, dyrektor programowy TVS, prof. Andrzej Piasecki – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Witold Pustułka – prezes Wydawnictwa Górniczego oraz Marcin Zasada – śląski dziennikarz związany z Dziennikiem Zachodnim.

Wspólnie z Igorem Janke, Markiem Magierowskim, Łukaszem Warzechą, Rafałem Ziemkiewiczem, Wiktorem Świetlikiem, Maciejem Gramatyką oraz Markiem Błońskim europoseł dr Migalski dyskutował nt. „Pluralizmu mediów w Polsce” podczas konferencji, która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie było podzielone na dwa panele dyskusyjne: „Pluralizm w mediach ogólnopolskich” oraz „Pluralizm w mediach regionalnych”. Zaproszeni przez niego goście wspólnie zastanawiali się nad zagadnieniami: czy pluralizm w mediach jest zagrożony? Co należy robić, by go utrzymać? Czy istnieje obiektywne dziennikarstwo? Jaką przyszłość ma przed sobą dziennikarstwo obywatelskie? W jaki sposób media lokalne powinny walczyć o swoją niezależność w sytuacji, gdy często są finansowane przez samorządy i grupy interesów?

Jako nauczyciel akademicki dr Migalski zawsze przedkładał żywą dyskusję ze studentami nad nic nie wnoszące odczytanie wykładu. Dlatego też zorganizował konferencję:„Nauki społeczne na sprzedaż? – czy Unia Europejska jest gotowa na rewolucję informatyczną w nauce?”, podczas której wspólnie z politologiem dr. Tomaszem Słupikiem oraz studentami UŚ dyskutował na temat przyszłości drukowanych publikacji naukowych, kondycji nauki polskiej, zwłaszcza nauk społecznych, cyrkulacji elit w środowisku naukowym oraz otwartości środowiska naukowego na nowe wyzwania.

Po wprowadzeniu przez Viktora Orbana reform, uznawanych przez wielu za kontrowersyjne i niedemokratyczne, europoseł zorganizował konferencję w Centrum Prasowym PAP w Warszawie pt. Węgry 2012 – europejski problem czy problem z Europą? Uznał, że o Węgrzech warto dyskutować nie tylko w polskim gronie, ale z udziałem węgierskich ekspertów. Uczestnikami konferencji byli: dr Artur Wołek – politolog ISP PAN, prof. Adreine Kormendy UW, dr Csaba Toro – Węgierski Instytut Spraw Międzynarodowych, Attila Gruber – poseł Zgromadzenia Krajowego Węgier (FIDESZ-MPP), Paweł Kowal – europoseł, dr Botond Zakonyj – dyrektor Wegierskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Igor Janke – redaktor naczelny portalu „salon24” , Jarosław Giziński – publicysta tygodnika Newsweek oraz Konrad Szymański – europoseł. Spotkanie było podzielone na dwa panele. Pierwszy był poświęcony reformom premiera Victora Orbana, natomiast w drugim panelu podjęta została kwestia roli Węgier w polityce międzynarodowej.

Nie mogło też zabraknąć konferencji poświęconych sytuacji politycznej w krajach na-szych wschodnich sąsiadów. Europoseł Migalski wspólnie z europosłem Pawłem Kowalem zorganizował w polskim Sejmie konferencję „Rosja – bliżej czy dalej od Europy?” z udziałem Borysa Niemcowa. Dyskusje dotyczyły sytuacji politycznej w Rosji w przededniu wyborów parlamentarnych oraz stosunków Unia Europejska – Rosja. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele polskich ośrodków analitycznych i organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, dziennikarze i politycy. W panelach eksperckich obok Borysa Niemcowa wzięli udział m.in. politolog i rosjoznawca dr Wiktor Ross, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji – dr Katarzyna Pisarska, ekspert Fundacji Pułaskiego – dr Olga Nadskakuła oraz dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dyskusję moderował Tomasz Kułakowski, dziennikarz Polskiego Radia.

Po wyborach na Ukrainie w 2012 r. poseł zorganizował konferencję „Europejska Perspektywa Ukrainy” z udziałem m.in. Henryka Wujca – Doradcy Prezydenta RP, Bogumiły Berdychowskiej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dmitrija Ostrouszki – dyrektora ds. programów międzynarodowych Instytutu Gorszenina, dr. Andrzeja Szeptyckiego – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jana Malickiego – dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Wiktora Sokolowa – wicedyrektora Instytutu Gorszenina, Krzysztofa Filceka – członka Zarządu Fundacji Polsko-Ukraińskiej PAUCI.

boklogoPodsumowując ostatnie wybory parlamentarne na Białorusi, europoseł Migalski zorganizował w Warszawie Białoruski Okrągły Stół. Do udziału w konferencji zaprosił nie tylko ekspertów, ale i rodziny białoruskich opozycjonistów: Irinę Bogdanową – założycielki kampanii społecznej Free Belarus Now, prywatnie siostrę kandydata na prezydenta Białorusi Andrieja Sannikaua, Natalię Pinczuk – żonę białoruskiego więźnia politycznego, przewodniczącego „Viasny” Alesia Bialackiego, Marinę Adamowicz – żonę kandydata na prezydenta Białorusi Mykoły Statkiewicza, Alionę Kawalenkę – żonę białoruskiego opozycjonisty Siarhieja Kawalenki, Dzmitrija Bandarenkę – byłego więźnia politycznego, lidera kampanii obywatelskiej „Europejska Białoruś”.

Please publish modules in offcanvas position.