2009
30 IX  Konferencja naukowa Widma Pamięci, UŚ
30 X  Konkurs „E-Parlament Europejski bez tajemnic”
XI-IV Konkurs historyczny Szukamy Bohaterów – I edycja
6 XI-25 XII

Kurs samoobrony dla kobiet

XI

XI Mini-konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

XI

XI Mini-konkurs wiedzy o Henryku Sławiku

XI

XI Mini-konkurs wiedzy o ECR

11 XII 11 XII Konferencja „Media w Polsce 1989-2009”, Oko Miasta w Katowicach
2010
I Wsparcie odbudowy pomnika Henryka „Bartka” Flamego
30 I Obchody XX. rocznicy rozwiązania PZPR
5 II Wsparcie akcji władz Jaworzna w sprawie autostrady A4
16 II Pikieta w obronie Związku Polaków na Białorusi
26 II Kawa z politykiem – spotkanie z Pawłem Kowalem w Bibliotece Miejskiej w Jaworznie
II Akcja pomocy dla Przystani Ocalenie w Ćwiklicach pod Pszczyną
II Akcja pozyskania festiwalu Camerimage dla Śląska
13 III Wolność dla Ivana Mikhailau – białoruskiego więźnia sumienia
22 III

„Formuła 1 w Katowicach?” – happening na katowickim Rynku

31 III

Europejskie Forum Mediów – spotkanie z Piotrem Zarembą „Czy prasa drukowana przetrwa?”

IV

Akcja Wielkanocna „Pomóż Weteranom AK”

IV

Akcja zbierania podpisów pod podziękowaniami dla prezydenta Gruzji za przylot na pogrzeb prezydenta Lecha Kaczyńskiego

24 IV Finał konkursu historycznego Szukamy Bohaterów - I edycja
28 IV Europejskie Forum Mediów – spotkanie z Piotrem Stecem „Prawo prasowe w Polsce” (cz. I)
IV-V Konkurs internetowy wiedzy o Lechu Kaczyńskim
V-VI Konkurs na temat Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych – 14 czerwca
13 V Europejskie Forum Mediów – spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem „Debata publiczna w Polsce”
24 V Konferencja „Śląsk. Dynamiczna Machina czy kuźnia z wygaszonym piecem?”
VI-VII  Akcja „Pokaż swojego politycznego zwierza – przytulasz czy strzelasz?”
V-VIII  Akcja pomocy schronisku dla zwierząt „Daj piątaka na zwierzaka”
11 VI Akcja wsparcia dla TVP 3 Katowice – „I Love TVP K-ce”
21 VI Europejskie Forum Mediów - spotkanie z Piotrem Stecem „Prawo prasowe w Polsce” (cz. II)
23 VI Odsłonięcie muralu Galeria Bohaterów w przejściu podziemnym w Katowicach
VI-X Konkurs fotografi czny Obiektywnie śląskie – I edycja
9 VII Europejskie Forum Mediów – spotkanie z Łukaszem Warzechą „Media wirtualne”
10 VII Konferencja prasowa w sprawie upamiętnienia Konstantego Wolnego
VII-IX

„Tropem Warszawskiej Syrenki” – gry plenerowe dla dzieci: Chorzów, Bielsko-Biała, Racibórz, Gliwice

IX Konkurs Solidarność i jej wartości 30 lat później
VII-IX Konkurs fotografi czny Białoruś wielu kultur
VII Sprzeciw wobec zamieszczenia reklamy piwa Lech w pobliżu krypty na Wawelu
IX Patronat nad inicjatywą „Młodzież dla Wolontariatu”
IX-X Akcja pomocy dla powstającego na Ukrainie domu dziecka
IX-XI Konkurs Hip-hop o Katyniu
IX-XII „Otwórz Oczy” – projekcje fi lmów o łamaniu praw człowieka16 X Finał konkursu fotografi cznego Obiektywnie śląskie – I edycja, ul. Mariacka w Katowicach
28 X Akcja „Brońmy prawdy o obozach koncentracyjnych”
2 X Festiwal kultury gruzińskiej w katowickim kinoteatrze Rialto
XI-IV Konkurs historyczny Szukamy Bohaterów – II edycja
8 XI Czas Wolnego – historyczna gra miejska w Katowicach
8 XI „Poznaj historię swojego miasta” - projekcja fi lmu o Katowicach
14 XI Finał akcji Hip-hop o Katyniu – koncert w Oku Miasta w Katowicach
XI

Poparcie dla inicjatywy umieszczenia Kopalni Sztygarka na liście zabytków Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego

26 XI

„Białoruś oczami jej mieszkańców” - wernisaż prac konkursu Białoruś wielu kultur w CKK w Katowicach

30 XI

Spotkanie z prezesem rady naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andrzejem Poczobutem i Dzmitrym Salauyou z białoruskiej organizacji „Viasna”

1 XII Europejski Kongres Praw Człowieka – I edycja, Oko Miasta w Katowicach
6 XII

Konferencja „Nauki społeczne na sprzedaż? – czy UE jest gotowa na rewolucję informatyczną w nauce?”

9 XII Pokaz fi lmu Różyczka w Parlamencie Europejskim
10-13 XII Dwudniowy przegląd fi lmowy „Na podsłuchu” w katowickim kinie Światowid
12 XII Konkurs dziennikarski „Przetnij węzeł”
XII Zbiórka prezentów dla dzieci z rodzin poszkodowanych przez powódź w Bieruniu
2011
15 I Pierwszy Festiwal Białoruski, kinoteatr Rialto w Katowicach
1 II „Delete system” – akcja zbierania laptopów dla białoruskiej organizacji „Viasna”
17 II Akcja Wyślij wolność Białorusi przed rektoratem UŚ
22 III Akcja KuCoJa czyli Kup coś Japońskiego
27 III Koncert białoruskich grup rockowych Solidarni z Białorusią, ul. Mariacka w Katowicach
IV-V Akademia Liderów Windsor – I edycja
IV Wydanie płyty Hip-hop o Katyniu
IV Publikacja Odnalezieni bohaterowie z pracami laureatów pierwszej edycji konkursu Szukamy Bohaterów
16 IV Wielki Test z Historii Śląska – I edycja: „3 powstania - droga Śląska do Polski”
V Adopcja białoruskiego więźnia politycznego Dzmitrija Bandarenki
21 V Konferencja „Kobieta w kryzysie”, Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach
V-VI Mural upamiętniający powstania śląskie w przejściu podziemnym w Katowicach
17 VI Wernisaż wystawy Henryk Sławik – zapomniany bohater trzech narodów  w Akademii Muzycznej w Katowicach
18 VI Finał konkursu historycznego Szukamy Bohaterów – II edycja
VI Patronat nad przeglądem „Architektura Śląska w przedwojennym fi lmie”
VI-X Konkurs fotografi czny Obiektywnie śląskie – II edycja
28 VIII Konferencja prasowa ws. Alesia Bialackiego i dymisji w prokuraturze
21 IX Konferencja naukowa „Rosja – bliżej czy dalej od Europy?” z udziałem Borysa Niemcowa
22 X Finał konkursu fotografi cznego Obiektywnie śląskie – II edycja, atrium budynku Altus w Katowicach
10 XI Pikieta pod Ambasadą Białorusi w Warszawie
21 XI Konferencja „Pluralizm mediów w Polsce”, Wydział Prawa i Administracji UŚ
7 XII Warsztaty poświęcone problematyce praw człowieka na obszarze postsowieckim w willi Marchołt w Katowicach
8 XII Europejski Kongres Praw Człowieka – II edycja, Wydział Prawa i Administracji UŚ
19 XII Pikieta w obronie białoruskich więźniów politycznych pod Ambasadą Białoruską
2012

I-V

 Akademia Liderów Windsor – II edycja
I-III  Konkurs historyczny Szukamy Bohaterów – III edycja
I  Wsparcie akcji na rzecz Alesia Bialackiego organizacji Free Belarus Now
4 II  Konferencja „Węgry 2012 – europejski problem, czy problem z Europą?” w Warszawie
15 II  Interwencja w sprawie aresztowania białoruskiego studenta Ivana Shyli
21 II  Akcja solidarności z Ivanem Shylą
23 III  Finał konkursu historycznego Szukamy bohaterów – III edycja
 25 III  Dzień Woli w Katowicach
 17 IV  Interwencja do R. Sikorskiego w sprawie portalu www.katyncrime.pl
 18 IV  Wspólne oświadczenie międzynarodowych organizacji praw człowieka w sprawie sytuacji na Białorusi – Bruksela
 IV-XII  Starania o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla białoruskiemu opozycjoniście Alesiowi Bialackiemu
 24 IV
Adopcja białoruskiego więźnia politycznego Siarhieja Kawalenki
 1 VI  Akcja zbierania prezentów z okazji Dnia Dziecka dla dzieci Siarhieja Kawalenki
 16 VI  Spotkanie z grupą białoruskich uczniów z mińskiego Gimnazjum – College’u Plastycznego oraz ich opiekunami
 16 VI  Wielki Test z Historii Śląska – II edycja: „Czas Wolnego”
 19 VI  Wsparcie akcji futbolowej ks. Jana Byrta z okazji Euro 2012
 29 VI  Europejska Nagroda Obywatelska dla nominowanego przez europosła stowarzyszenia „Wiosna”
 VI - X  Konkurs fotografi czny Obiektywnie śląskie – III edycja
 12 VII  Interwencja w sprawie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Ruska Wieś
 13 VII  List do rosyjskich partii politycznych w związku z zapisem naruszającym wolności obywatelskie
 19 VII  Interwencja w sprawie zatrzymanej Białorusinki, studentki UŚ – Varvary Krasutskiej
 20 VII  Interwencja w sprawie Dzmitrija Daszkiewicza – apel do Prokuratora Generalnego Republiki Białorusi
 27 VII  Zainicjowanie wspólnego oświadczenia parlamentarzystów z 15 krajów dotyczącego sytuacji na Białorusi
10 IX  Inicjatywa europosła w sprawie nakręcenia fi lmu o białoruskiej opozycji
 12 IX  Pismo do rektorów uczelni wyższych w Polsce z prośbą o umożliwienie studentom z Białorusi podjęcie studiów
 24 IX  Białoruski Okrągły Stół w centrum prasowym PAP w Warszawie
 26 IX  Pokaz fi lmu „Róża” w Parlamencie Europejskim
 2 X  Zgłoszenie kandydatury Zamku Piastowskiego w Raciborzu do Europejskiej Nagrody European Union Prize for Cultural Heritage 2013
 18 X  Konferencja prasowa z udziałem Siarhieja Kawalenki w Warszawie
 20 X  Finał konkursu fotografi cznego Obiektywnie śląskie – III edycja, Akademia Muzyczna w Katowicach
 26 X  List na temat więźniów politycznych w Rosji we francuskim dzienniku „Libertation”
 27 X  Inauguracja kampanii Wolność x2
 29 X  Konferencja „Europejska Perspektywa Ukrainy?” w centrum prasowym PAP w Warszawie XI-XII Akademia Liderów Windsor – III edycja
 7 XI  Interwencja w sprawie Mykoły Statkiewicza – apel do naczelnika więzienia
10-12 XI  Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Szczyrku
 15 XI  Inauguracja Europejskiej Akademii Praw Człowieka, Oko Miasta w Katowicach
 16 XI  Współorganizowanie spotkania białoruskich ośrodków europejskich
 16 XI  Pikieta solidarności z Dzmitrijem Daszkiewiczem i Mykołą Statkiewiczem w Warszawie
 23 XI  Nominowanie Alesia Bialackiego do nagrody „Index on Censorship”
 6 XII  Europejski Kongres Praw Człowieka – III edycja, Wydział Prawa i Administracji UŚ
10 XII   Akcja Wolność x2 – tworzenie fotopetycji w Katowicach
 19 XII  Konferencja w rocznicę wydarzeń na placu Niepodległości w Mińsku
2013
 12 I Konferencja prasowa w sprawie Gerarda Depardieu, wyrażająca sprzeciw wobec jego wypowiedzi, określającej Rosję krajem „wielkiej demokracji”
 24 I Ofi cjalna prośba do białoruskiego MSZ w sprawie spotkania z dwoma białoruskimi więźniami politycznymi: Dzmitrijem Daszkiewiczem i Mykołą Statkiewiczem
 I-III Interwencja w sprawie pogróżek wobec Lwa Ponomariowa
 II Poparcie kampanii zainicjowanej przez obywateli Białorusi w sprawie uproszczenia procedur wydawania wiz
 III-VI Konkurs historyczny Szukamy Bohaterów – IV edycja
 8 III Białoruś jest kobietą – spotkanie z żonami więźniów politycznych w Domu Białoruskim w Warszawie
 20 III Konferencja „Sytuacja polityczna w Rosji i jej wpływ na społeczeństwo obywatelskie”, Wydział Nauk Społecznych UŚ
 III Interwencja w sprawie rewizji w biurach rosyjskich NGO
 IV Akcja wsparcia Ihara Kuźminicza
 IV-V Akademia Liderów Windsor – IV edycja
 20-21 IV Przegląd fi lmów bloku wschodniego East Off , kino Kosmos w Katowicach
 27 V Interwencja w sprawie skandalu wizowego w polskich konsulatach na Białorusi
 29 V Interwencja w sprawie deportacji białoruskiego studenta – Pawła Juszkiewicza
 1 VI Finał konkursu historycznego Szukamy bohaterów – IV edycja
 12 VI Konferencja „Dylemat Unii Europejskiej: jaki dialog prowadzić z Białorusią?”
 20 VI Wielki Test z Historii Śląska – III edycja: „Powstanie styczniowe”
 VII-X Konkurs fotografi czny Obiektywnie śląskie – IV edycja
 1 VII Interwencja skierowana do stacji ZDF po emisji fi lmu „Nasze matki, nasi ojcowie”
 9 VII Pokaz fi lmu „Generał Nil” w Parlamencie Europejskim
 11 VII Akcja pocztówkowa dla Mykoły Statkiewicza i Dmitrija Daszkiewicza
 VII-IX Zgłoszenie Alesia Bialackiego na kandydata do Nagrody im. Vaclava Havla
 2 VIII Rozpoczęcie akcji Krew za punkty
 4 VIII Konferencja z okazji Dnia Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim na Białorusi
 9 VIII Konkurs na Euromigawkę
 20 VIII Interwencja w sprawie kolejek do świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych
 VIII-IX Śląska Nagroda Obywatelska – I edycja
 4 IX Wsparcie kampanii „Prawo dla ludzi”
 7 IX Rozpoczęcie akcji Olympic Shames – bojkotu politycznego Igrzysk Olimpijskich Sochi 2014
 25 IX Konferencja prasowa przed siedzibą Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
 28 IX Uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody Obywatelskiej, Oko Miasta w Katowicach
 3 X Udział w panelu dyskusyjnym „Białoruś jako problem europejski” w ramach Kongresu Europy Inicjatyw Wschodnich w Lublinie
 6 X rganizacja Wieczoru Rosyjskiego w Katowicach, Kinoteatr Rialto
 13 X Bieg dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi w Parku im. T. Kościuszki w Katowicach
 15 X Pokaz fi lmu „Żywie Biełaruś” w Parlamencie Europejskim
 20 X Finał konkursu fotografi cznego Obiektywnie śląskie – IV edycja, Rondo Sztuki w Katowicach
 24 X One more 2 be free! – inauguracja kampanii solidarności z Mykołą Statkiewiczem
 XI-XII Akademia Liderów Windsor – V edycja
 XI-III Konkurs historyczny Szukamy Bohaterów – V edycja
 13 XI Prezentacja książki o Siergieju Magnickim w Parlamencie Europejskim
 22 XI Współorganizacja konferencji „Białorusini w kraju i poza granicami: Razem dla przemian?”
 28 XI Konferencja „Nie graj z dyktatorem” z udziałem Borysa Niemcowa w centrum prasowym Foksal Warszawie
 6 XII Udział w Dniach Białorusi w Łodzi – II edycja
 18 XII Konferencja „Czy Europa pamięta jeszcze o Białorusi?” na Uniwersytecie Warszawskim
 19 XII Akcja solidarności z białoruskimi więźniami politycznymi na Placu Zamkowym w Warszawie
 XII Wydanie publikacji Odnalezieni bohaterowie z pracami laureatów czterech edycji konkursu Szukamy bohaterów
2014
I - III Śląska Nagroda Obywatelska – II edycja
16 I Apel o intensyfi kację obrony praw człowieka w Laosie i Kambodży
23 I Akcja solidarności z Mykołą Statkiewiczem „1000 dni niewoli” w centrum Katowic
5 II Interwencja w sprawie prześladowań rosyjskich aktywistów przed inauguracją igrzysk w Soczi
6 II Konferencja prasowa w sprawie Olympic Shames przed Ambasadą Rosyjską w Warszawie
10 II Konferencja prasowa na temat afery w Kolejach Śląskich
12 II Akcja informująca o nieprawidłowościach w pociągach Kolejach Śląskich
14 II Akcja Kocham Białoruś w centrum Katowic
27 II Akcja tłumaczenia przewodnika po Programie Erasmus+ na język polski
9 III Uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody Obywatelskiej – II edycja, Oko Miasta w Katowicach
12 III Wydanie polskiej wersji językowej przewodnika po Programie Erasmus+
15 III Finał V edycji konkursu Szukamy bohaterów, Klub Marchołt w Katowicach
25 III Otwarcie wystawy „Widma Pamięci” w Parlamencie Europejskim w Brukseli
27 III Dzień Woli na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

Please publish modules in offcanvas position.