Od 2009 roku europoseł Migalski organizuje konkurs „Szukamy Bohaterów”. Już ponad 670 osób – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wcieliło się w rolę detektywów historii i odnalazło zapomniane, aczkolwiek bardzo zasłużone postacie pochodzące z ich rodzinnych środowisk. Młodzi ludzie, oprócz przywrócenia pamięci bohatera, mają za zadanie opracowanie akcji promującej jego osobę. W roku 2014 wydana została publikacja zatytułowana „Odnalezieni Bohaterowie” z najlepszymi pracami wszystkich edycji konkursu. Książka przedstawia sylwetki 63 niezwykłych osób – postaci wielkich, ale częstokroć zapomnianych, zwykłych – niezwykłych mieszkańców województwa śląskiego: nauczycieli, wojskowych, adwokatów, matek i ojców. Ich bohaterstwo polegało nie tylko na walce na śmierć i życie z wrogiem, ale też skupiało się na pomocy innym, nauce patriotyzmu, przechowywaniu tradycji.

W 2011 roku dr Marek Migalski założył Akademię Liderów Windsor. Jest to projekt edukacyjny skierowany do studentów, dla których ważne są tradycje republikańskie i patriotyczne, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności związane z pracą nowoczesnych mediów i współpracą z dziennikarzami oraz równocześnie aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i regionu. ALW łączy w sobie najlepsze wzorce konserwatywnych szkół liderów prowadzonych w USA i na Zachodzie Europy. W ramach sesji każdorazowo odbywają się następujące zajęcia: spotkania i warsztaty dziennikarskie z najważniejszymi polskimi i śląskimi redaktorami oraz liderami opinii, a także szkolenia dotyczące rozwijania kompetencji w zakresie mediów i PR prowadzone przez trenerów biznesu (m.in. wystąpienia publiczne i autoprezentacja, PR organizacji – współpraca z mediami, warsztaty językowe, wywieranie wpływu). Akademię ukończyło już ponad 90 osób. Uczestnicy projektu spotkali się z dziennikarzami mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Jednym z celów działań europosła Marka Migalskiego jest popularyzacja historii oraz uczczenie bohaterów wywodzących się z naszego regionu. W związku z tym poseł zorganizował wystawę zatytułowaną „Henryk Sławik – bohater trzech narodów”. Henryk Sławik, społecznik, dziennikarz, urodził się w 1894 r. w miejscowości Szeroka na Śląsku. W czasie II wojny światowej kierował na Węgrzech Komitetem Obywatelskim i z pomocą Józefa Antalla, Komisarza Rządu Węgierskiego do Spraw Uchodźców, umożliwił przybycie na Węgry ok. 150 tys. osób z Polski. Sławik ocalił od śmierci około pięć tysięcy Żydów, wydając im sfałszowane dokumenty. Było to możliwe dzięki jego odwadze, patriotyzmowi i przedsiębiorczości. Za wierność tym zasadom zapłacił najwyższą cenę – aresztowany przez Niemców został zamordowany w sierpniu 1944 roku w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen. Mimo brutalnych przesłuchań nie wydał nikogo ze swoich przyjaciół. Po wojnie komunistyczne władze skutecznie zacierały pamięć o tym bohaterze. Do dziś nie wszystkim są znane jego bohaterskie czyny, a uratował więcej istnień ludzkich niż Schindler. Dzięki ekspozycji wystawy w wielu różnych miejscach m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, czy atrium budynku Altus w Katowicach wiele osób mogło zapoznać się z sylwetką tego niezwykłego człowieka.

Śląsk jest regionem wielokulturowym, o niezwykle bogatej historii i kulturze. Aby przybliżyć tę fascynującą historię, od 2010 roku w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach poseł organizuje Test z Historii Śląska. Pierwsza edycja miała miejsce w 90. rocznicę II-go powstania śląskiego. W konkursie wzięło udział ponad 130 uczestników. Kolejne edycje poświęcone Konstantemu Wolnemu oraz powstaniu styczniowemu cieszyły się równie dużą popularnością wśród miłośników historii. W kapitule jurorskiej konkursu zasiadali: prof. Zbigniew Woźniczka, prof. Bogdan Cimała, dr Marian Małecki, dr Tomasz Słupik, Antoni Wilgusiewicz. Zwycięzcy konkursu w nagrodę wprost ze stolicy województwa wyjechali do stolicy Europy – Brukseli.

W przejściu podziemnym między ulicami Mielęckiego i Wojewódzką w Katowicach, na powierzchni 190 m2, stworzona została „Galeria bohaterów”, która przedstawia 9 niezwykłych postaci historycznych odkrytych przez laureatów konkursu „Szukamy Bohaterów”. Przeciwległą ścianę zajmuje mural, przedstawiający w alegoryczny sposób historię trzech kolejnych powstań śląskich i ukazujący bogatą historię oraz wielokulturowy charakter tych ziem. Inspiracją do jego powstania była 90. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Autorką murala jest utytułowana artystka Magda Drobczyk.

hiphopO historii i patriotyzmie można mówić poprzez muzykę, również w gatunkach bliższych młodym ludziom, tj. rap czy hip-hop. W związku z tym dr Marek Migalski zorganizował konkurs „Hip-hop o Katyniu”. Celem projektu było stworzenie młodym artystom możliwości wypowiedzenia się, wyrażenia swoich emocji oraz odczuć związanych z tragedią katyńską w sposób najbardziej im bliski, a mianowicie poprzez muzykę hip-hopową. W jury zasiadali: Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Grzegorz Federowicz – z grupy Zjednoczony Ursynów oraz Milan Serwański z Bzzzt Sound. Najlepszy okazał się Klepson z utworem „Brat traci brata”. Poziom uczestników był bardzo wysoki, artyści włożyli w swoje dzieła dużo serca, czasu i zaangażowania. Po zakończeniu konkursu wydana została płyta CD ze zwycięskimi utworami.

Od czterech lat europoseł Marek Migalski jest współorganizatorem konkursu na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku „Obiektywnie śląskie”. Celem konkursu jest zaprezentowanie w obiektywie w ciekawy i oryginalny sposób śląskiej kultury, tradycji, wartości, a także tych elementów śląskiego krajobrazu, które wpisują się w nowoczesny obraz regionu.
– Jestem pod ogromnym wrażeniem ilości i jakości prac, jakie napływają na konkurs oraz tego, że tak wiele osób chciało podzielić się swoja subiektywną wizją Śląska, co ich w nim fascynuje, interesuje, co warto prezentować na zewnątrz. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że warto takie inicjatywy wspierać – mówi Marek Migalski. Co roku stawiane są przed uczestnikami nowe wyzwania. W pierwszej edycji, w 2010 r., zastosowany został podział na kategorie wiekowe, w drugiej – na tematyczne: śląskie nowoczesne i śląskie tradycyjne, w trzeciej uczestnicy prezentowali hasło: „Śląsk – moje miejsce” w czterech odsłonach: człowiek, tajemnica, radość, metamorfoza. Natomiast motywem przewodnim czwartej edycji konkursu było „Śląsk, którego już nie ma – Śląsk, który będzie”. Cechą charakterystyczną konkursu jest jego wybitny skład jurorski. We wszystkich dotychczasowych edycjach prace były oceniane przez osobistości świata sztuki, filmu oraz mediów. Byli to: Magdalena Łazarkiewicz, Martyna Wojciechowska, Lech Majewski, Adam Sikora, Marcin Meller, prof. Marian Oslislo oraz prof. Jacek Joostberens. Prace ze wszystkich dotychczasowych edycji dostępne są na stronie www.obiektywnieslaskie.pl. Podczas trwania konkursu również publiczność może wybrać swojego faworyta, głosując na najlepszy fotoreportaż oraz film. Co roku do wygrania są cenne nagrody: m.in. nagrody pieniężne, wycieczki do Brukseli, weekendowe pobyty w leśniczówkach a także statyw, obramowane prace dla laureatów konkursu, albumy o fotografii i kinematografii oraz gadżety od patronów medialnych.
Życie konkursu nie kończy się wraz z jego finałem, który w tym roku miał miejsce w katowickim Rondzie Sztuki. Wystawa najlepszych prac danej edycji jest prezentowana w różnych miastach i ciekawych miejscach województwa śląskiego: Galeria Rondo Sztuki, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, budynek dworca PKP w Katowicach, Centrum Handlowe 3 Stawy, Silesia City Center, Galeria Szybu Wilson, a także w domach kultury.

Pierwszy tego typu festiwal w Katowicach. W ramach wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem m.in. ambasadora Gruzji Konstantina Kavtaradze, dziennikarza i publicysty Marcina Mellera, Krzysztofa Strachoty (Ośrodek Studiów Wschodnich), Krzysztofa Dąbrowskiego (portal kaukaz.pl), Giorgija Maglakelidze (autor książki „Toasty gruzińskie”), dra Przemysława Nocunia (Wydział Archeologiczny UJ). W czasie ponad 6-godzinnego festiwalu miały miejsce: tradycyjne toasty gruzińskie, degustacja potraw oraz koncert muzyki kaukaskiej w wy-konaniu Aidy wraz zespołem, a także pokaz filmu Otara Iosselianiego „Cierpkie wino”. Na festiwal przybyło ponad 200 osób, w tym wielu pasjonatów Gruzji z całej Polski.

napodPrzegląd filmów opowiadających o sposobach działań tajnych służb różnych krajów dawnego bloku wschodniego. Podczas dwudniowego festiwalu prezentowane były następujące filmy: „Ucho”, „Pokuta”, „Vera Angi”, „Różyczka”, „Życie na podsłuchu” oraz „Popiełuszko”.

Święto kultury białoruskiej. Podczas festiwalu miały miejsce panele eksperckie z udziałem m.in. Marty Jaroszewicz (Ośrodek Studiów Wschodnich), Anny Dyner (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Wojciecha Borodzicz-Smolińskiego (Centrum Stosunków Międzynarodowych), Pawła Kazaneckiego (Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne), degustacja kuchni białoruskiej, koncert zespołu pieśni ludowej z Podlasia „Kalinka”, projekcja filmu „Lobotomia” produkcji TV Biełsat.

Ważną częścią działalności posła Migalskiego jest działalność społeczna. Chętnie angażuje się w akcje charytatywne, szczególnie te dedykowane najmłodszym.
Europoseł zorganizował między innymi gwiazdkową zbiórkę prezentów dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią w 2010 roku. Prezenty zostały wręczone 23 grudnia w Bieruniu. Obdarowaliśmy ponad 55 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. W paczkach znalazły się słodycze, zabawki, kredki, książeczki i wiele innych prezentów.

Z inicjatywy posła odbyła się również zbiórka prezentów z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ówczesnego białoruskiego więźnia politycznego Siarhieja Kawalenki. Na apel posła odpowiedziało wiele osób dobrej woli. Dziesięciomiesięczna córeczka Wiki i siedmioletni synek Walancin otrzymali gry, układanki, puzzle, pluszowe maskotki, przybory szkolne, książeczki, słodycze oraz nowe ubrania.

W czasie letnich wakacji asystenci europosła Migalskiego starali się umilić czas dzieciom, które spędzały go w domu, organizując im gry terenowe. Dzieci wcieliły się w rolę agentów z Tajnej Jednostki Błyskawica i ruszyły tropem skradzionej Warszawskiej Syrenki. Agenci odpowiadali na pytania, rozwiązywali zagadki oraz zmagali się z zadaniami sportowymi: odkrywali tajne szyfry i poszukiwali sejfu z zakodowaną wiadomością, pokonywali labirynty i popisywali się swoją imponującą wiedzą na temat krajów europejskich. W organizację tego wydarzenia zaangażowało się bardzo wielu partnerów. W zabawach wzięło udział ponad 200 dzieci z Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Raciborza i Bielska-Białej.

W zeszłym roku poseł po raz pierwszy przyznał Śląską Nagrodę Obywatelską. Celem inicjatywy było docenienie pracy osób zaangażowanych w działania trzeciego sektora w województwie śląskim, uznanie ich zasług na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz działań pro publico bono. Nagrodzonych zostało 10 osób. Laureaci wyjechali na wycieczkę do Brukseli oraz otrzymali pamiątkowe statuetki. Nagrodę specjalną otrzymała pani Jolanta Wadowska-Król – lekarz pediatra, która w latach 1973-1981, uratowała setki dzieci chorych na ołowicę z Katowic – Szopienic. 9 marca 2014 r. europoseł Marek Migalski po raz drugi wręczył Śląską Nagrodę Obywatelską. Wyróżnionych zostało 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu.

Please publish modules in offcanvas position.